ไวน์แพงอันดับที่ 10 Penfolds Grange Hermitage 1951

penfolds-grange-hermitage-1951

Penfolds Grange Hermitage 1951 (เพนโฟลต์ เกรนจ์ เฮอร์มิเทจ 1951) เป็นไวน์แดงจากประเทศ ออสเตรเลีย โดยใช้องุ่นแดงจาก Shiraz (ซีราส) ในการนำมาทำเป็นไวน์ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ไวน์ Penfolds Grange Hermitage 1951 นี้มีราคาแพงเนื่องจากมีเพียง 20 ขาวในโลกเท่านั้นและมันอาจจะลดลงและหายากมาขึ้นอีกก็เป็นได้ ซึ่งราคาในปัจจุบันอยู่ที่ 38,420 ดอลลาร์ หรือ 1,300,000 บาท