grand_cru

ชนิดของแก้วไวน์ที่เหมาะสมกับไวน์แต่ละประเภท

ไวน์ จัดได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีความพิเศษมากกว่าเครื่องดื่มประเภทอื่นในหลายๆ ด้าน ซึ่งด้านหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ แก้วที่ใช้ในการดื่มไวน์นั้นจะเป็นรูปทรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร หากดูภายนอกอาจจะมีความเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วแก้วแต่ละประเภทนั้นก็จะเอาไว้ใช้ในการรินไว้เพื่อดื่มแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของไวน์ว่าเป็นไวน์ประเภทไหน

ส่วนประกอบที่สำคัญของแก้วไวน์

สิ่งแรกที่ควรจะรู้จักประเภทของแก้วไวน์ก็คือ ควรจะต้องรู้จักส่วนประกอบต่างๆ ของแก้วไวน์เสียก่อนว่ามีส่วนประกอบใดบ้าง ซึ่งแก้วไวน์ทุกประเภทก็จะมีส่วนประกอบที่เหมือนกัน คือ

 • ขอบแก้ว (The Rim) ควรเป็นขอบที่บางเพื่อที่จะให้การดื่มไวน์นั้นไหลลื่น และที่สำคัญช่วยให้เกิดการสัมผัสที่อ่อนนุ่มในยามที่เอาปากไปแตะกับขอบแก้ว
 • ตัวแก้ว (The Bowl) ซึ่งนั่นก็คือตัวแบ่งประเภทของแก้วไวน์ โดยรูปร่างของแก้วไวน์แต่ละประเภทจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับไวน์แต่ละประเภทนั่นเอง และที่สำคัญต้องเป็นแก้วใสที่เห็นสีของไวน์
 • ก้านแก้ว (The Stem) คือ เสาของแก้วที่เป็นช่วงให้ได้จับแก้ว ไม่ให้ความร้อนจากมือไปกระทบกับรสชาติของไวน์
 • ฐานแก้ว (The Foot) คือ ฐานด้านล่างของแก้วที่เอาไว้วางกับสิ่งต่างๆ

ชนิดของแก้วไวน์

  1. แก้วสำหรับไวน์แดง – ส่วนใหญ่จะมีลักษณะกลม ตัวแก้วจะใหญ่และปากแก้วจะกว้างเพื่อให้อากาศเข้าไปทำปฏิกิริยาบางอย่างให้รสชาติและกลิ่นของไวน์สมบูรณ์แบบมากขึ้น สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
   • กรองด์ดรู (Grand Cru) – ปากแก้วจะกว้างออกจากตัวแก้วต่างจากแก้วไวน์ทั่วๆ ไป เพื่อเน้นรสชาติของไวน์ให้เข้าสู่ปลายลิ้นของคุณ ซึ่งเป็นความแตกต่างของแก้วไวน์ชนิดนี้
   • คาบาเน่ และ บอร์โดขนาดใหญ่ (Cabarnet & Large Bordeaux – นับว่าเป็นแก้วที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆ กับงานทุกประเภท จะมีลักษณะเป็นกระเปาะกลม ด้านขางของแก้วจะสูงนิดหน่อย แก้วบอร์โด จะใหญ่กว่ากรองด์ดรูเล็กน้อย
   • พิโนนัวร์ และ เบอร์กันดี – มีลักษณะเป็นทรงบอลลูนเพื่อเก็บรสชาติและกลิ่นให้คงที มีจะกระเปาะที่กว้างและกลมกว่า คาบาเน่ และ บอร์โด แตทว่าปากแก้วจะเล็กกว่า
  2. แก้วสำหรับไวน์ขาว – สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ประกอบไปด้วย
   • โชวิญองบลอง (Seuvignon Blanc) – เป็นแก้วมาตรฐานสำหรับไวน์อ่อน ลักษณะแล้วจะไม่เป็นกระเปาะมากเท่าไหร่ ปากไม่กว้าง
   • ชาร์โดเนย์ (Chardomney) – แก้วเป็นกระเปาะและมีความตื้น จะกว้างกว่าโชวิญองลอง
  3. แก้วสำหรับสปาร์คกลิ้งไวน์ – ไวน์แบบนี้จะเป็นไวน์ที่มีก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ แก้วจึงถูกออกแบบให้ปากแคบเพื่อเก็บความซ่า ก้านจะสูงป้องกันความร้อนจากมือ ทรงสูง

รูปภาพของแก้วไวน์ต่างๆ

fast-atfirstglass

atfirstglass-wine-s

 

atfirstglass-maxbet

main-atfirstglass

eda-atfirstglass

atfirstglass-wine-wallpapers

red-or-white-atfirstglass

wine_bottle_atfirstglass

thumb-atfirstglass

sparkling-wine-ss